Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt funtionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord
Niet akkoord

Hypotheken

Boete omdat je jouw hypotheekschuld eerder wilt aflossen?

13 mei 2020

Het klinkt niet sympathiek, een boete. We kunnen het ook compensatie noemen. In dit artikel lees je meer over vervroegd aflossen.

Wanneer je jouw hypotheekschuld eerder wilt aflossen dan met de bank was afgesproken, kun je te maken krijgen met een “boete”. In de praktijk leidt dit tot veel misverstanden. We zetten daarom in dit artikel een aantal zaken op een rij.

De afspraak met de bank
Wanneer je voor de financiering van je woning bij de bank een hypotheek afsluit, spreek je met de bank de termijn af waarvoor u deze lening aangaat. Vaak is dit voor 30 jaar. Daarnaast spreek je af welke rentevergoeding je voor deze lening aan de bank betaalt. Je kunt hierbij de rente voor de volle 30 jaar afspreken. Dit betekent dat de rente die je moet betalen deze gehele periode niet verandert. Ook kun je afspreken dat de rente voor bijvoorbeeld 10 jaar wordt vastgezet en de bank je na deze periode een nieuw rentevoorstel doet voor een nieuwe periode. Wie ervan uitgaat dat de rente nu laag is en in de toekomst hoger zal worden, zal over het algemeen een lange periode kiezen waarop hij de rente vastzet.

De bank leent het geld zelf ook weer
Het geld dat de bank je leent, heeft de bank zelf ook weer geleend. Wanneer we het beeld sterk versimpelen dan vindt het volgende plaats: je maakt een afspraak om een lening bij de bank af te sluiten voor bijvoorbeeld €250.000 tegen een rente van 2% voor 10 jaar. De bank gaat vervolgens op zoek naar een iemand die de bank €250.000 wil lenen voor 10 jaar tegen een rente lager dan 2%. Het verschil tussen wat de bank je aan rente rekent en aan de spaarder betaalt, vormt voor de bank de vergoeding voor kosten en rendement.

Zonder kosten de schuld aflossen
In vrijwel elke hypotheekovereenkomst is bepaald, dat – wanneer je gedurende de periode dat je de lening bent aangegaan (in ons voorbeeld 30 jaar) – je deze lening zonder kosten mag aflossen wanneer je de woning verkoopt. De aflossing zul je dan in het algemeen doen vanuit de verkoopopbrengst van de woning.

Daarnaast bepalen de leningsvoorwaarden ook dat je jaarlijks een bepaald percentage van het geleende bedrag zonder kosten mag aflossen. Vaak is dat per kalenderjaar 10% van het bedrag dat je hebt geleend. In theorie zou je als consument dus in tien jaar zonder kosten de hele hypotheek mogen aflossen. Sommige banken accepteren een aflossing zonder kosten van 20% per kalenderjaar.

Vergoeding indien je meer wilt aflossen
Wil je echter meer aflossen, dan zal de bank je over het algemeen kosten in rekening brengen. Dit doet de bank wanneer de actuele rente op het moment van vervroegde aflossing lager is dan de rente die je bij het afsluiten van de lening met de bank heeft afgesproken. De argumentatie hierbij is, ook weer sterk vereenvoudigd, de volgende: de bank heeft om je de lening te verstrekken een afspraak gemaakt met een spaarder die zijn geld uitleent aan de bank. De bank is, in ons voorbeeld, verplicht om deze spaarder gedurende 30 jaar een bepaald rentepercentage te betalen. Doordat je nu eerder gaat aflossen en de rente lager is dan destijds bij het aangaan van de lening, kan de bank het geld dat zij van je terugkrijgt niet meer tegen dezelfde rente uitlenen, terwijl de bank de spaarder wel over de volledige, afgesproken termijn rente moet betalen. De bank krijgt dan niet meer de rente waarop zij had gerekend. Dit leidt tot een verlies bij de bank.

Verlies van de bank wordt doorbelast als “boete”
De wetgever schrijft voor hoe de bank dit verlies aan rente-inkomsten moet berekenen. Vervolgens mag de bank de kosten van dit verlies in rekening brengen aan de klant die eerder dan afgesproken termijn zijn lening wil aflossen. Bij deze berekening wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het recht van de klant om in het jaar van de vervroegde aflossing eenmalig 10% van de leensom “boetevrij” af te lossen. Naarmate de resterende looptijd van de lening langer is en het deel dat vervroegd wordt afgelost groter is, kunnen de kosten zeer aanzienlijk zijn en gemakkelijk meer dan tienduizend euro bedragen. Dit speelt vooral wanneer je de lening in zijn geheel voortijdig wilt aflossen, omdat een andere bank je een veel aantrekkelijker aanbod doet om bij hen een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Voorlopige opgave
Wanneer je aan de bank laat weten dat je jouw lening vervroegd wilt aflossen dan zal zij je een voorlopige berekening sturen van de kosten die aan je doorbelast worden. In de afgelopen periode is het echter vaak voorgekomen dat tussen het moment dat je deze voorlopige opgave krijgt en het moment waarop de aflossing daadwerkelijk plaatsvindt, de rente verder daalt. Dit kan tot gevolg hebben dat de uiteindelijke kosten die aan je in rekening worden gebracht vele duizenden euro’s hoger zijn dan in de voorlopige opgave was vermeld.

Eind van het jaar
Wil je een deel van jouw lening aflossen zonder extra vergoeding, dan kun je in december maximaal 10% van het hypotheekbedrag aflossen en in januari opnieuw 10%.

Ondanks de extra kosten die je moet betalen bij vervroegde aflossing kan het oversluiten van een hypotheek toch fors kosten besparen. Deze besparing geldt niet alleen voor de langere termijn, maar kan ook al leiden tot directe verlaging van je maandlasten.

Goede begeleiding bespaart kosten
Het is wel belangrijk dat je alle opties goed doorrekent. Wij kunnen niet alleen deze berekeningen voor je maken, maar wij kunnenjeu bij dit traject ook begeleiden, zodat je de goede informatie hebt over de werkelijke kosten die aan je berekend gaan worden.

Wil je met ons eens oriënterend verkennen of er besparingen mogelijk zijn op je hypotheek? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer nieuws

Hypotheken

Besparen op kosten energie

26 mei 2020

Hypotheken

Testament, volmacht en levenstestament: wat is het verschil?

19 mei 2020

Hypotheken

Boete omdat je jouw hypotheekschuld eerder wilt aflossen?

13 mei 2020

Hypotheken

Ook tijdens corona “zien” wij je graag

21 april 2020