Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt funtionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord
Niet akkoord

Hypotheken

Testament, volmacht en levenstestament: wat is het verschil?

19 mei 2020

De dagelijks publiciteit over de gevolgen van het coronavirus maakt opnieuw duidelijk hoe kwetsbaar het leven kan zijn.

Notarissen zien een verhoogde belangstelling van mensen die zaken “voor als” willen regelen. Drie belangrijke mogelijkheden zijn het testament, de volmacht en het levenstestament. Maar wat is nu eigenlijk het verschil hiertussen? Wij lichten dit toe.

Het overlijdenstestament
Het “testament” is de meest bekende vorm waarin iemand kan regelen hoe bepaalde zaken na zijn overlijden afgehandeld moet worden. Bijvoorbeeld de overdracht van bezittingen. Is er niets geregeld dan bepaalt de wet hoe de bezittingen (en schulden!) over de nabestaanden verdeeld moeten worden.

De volmacht
Het is ook mogelijk om tijdens het leven te bepalen wie uw belangen mag behartigen indien je door wilsonbekwaamheid hiertoe niet meer zelf in staat bent. Je kunt daarmee iemand de bevoegdheid geven om bij wilsonbekwaamheid van jezelf “alles” namens jou te kunnen doen.

Het is gebruikelijk om een dergelijke volmacht vast te leggen in een notariële akte. Dat is niet verplicht, maar het geeft wel veel meer zekerheid waarop ook derden, die in de toekomst met de gevolmachtigde te maken krijgen, kunnen vertrouwen dat deze persoon inderdaad namens jou handelt.

De volmacht kan algemeen of beperkt zijn. Bij de algemene volmacht wordt de gevolmachtigde gerechtigd om op alle terreinen jouw belangen te behartigen. Bij een beperkte volmacht kun je dit beperken, bijvoorbeeld door te bepalen dat de betreffende persoon alleen een machtiging op een bankrekening krijgt. De gemachtigde kan dan namens jou bijvoorbeeld wel overboekingen van die rekening doen, maar geen nieuwe bankrekening openen of nieuwe leningen aangaan.

Levenstestament
Een levenstestament gaat een stap verder. Het levenstestament is een volmacht waarbij je via een notaris vastlegt wie namens jou mag handelen tijdens je leven indien je hiertoe niet meer zelf in staat bent. Dit lijkt dus erg op de hiervoor besproken algemene of beperkte volmacht, maar in een levenstestament kun je, naast het formeel benoemen van een gevolmachtigde, bij leven en welzijn uitgebreider aangeven hoe je wenst dat er gehandeld wordt in situaties waarin je zelf niet meer in staat bent handelend op te treden.

Wij noemen een aantal zaken die in het algemeen in een levenstestament geregeld worden:

  • Wanneer is er sprake van wilsonbekwaamheid;
  • Wie wordt dan als gemachtigde benoemd;
  • Wat zijn de taken van de gemachtigde;
  • Wensen en bevoegdheden ten aanzien van de woonsituatie;
  • Bevoegdheden ten aanzien van de hypotheek en verzekeringen en besluiten rondom het eigendom van de woning;
  • Aan wie legt de gemachtigde rekening en verantwoording af. Hoe wordt er gehandeld bij medische situaties waarin je zelf niet meer kunt beslissen bijvoorbeeld indien je in een situatie komt waarin de arts de overtuiging heeft gekregen dat sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

    Juist een levenstestament biedt de ruimte om bij leven vrij gedetailleerd voor een groot aantal situaties te bepalen wat jouw wensen zijn indien je zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen.

Ons kantoor werkt samen met meerdere notariskantoren die je uitstekend kunnen helpen bij het vastleggen van een algemene of beperkte volmacht dan wel een levenstestament. Wil je meer informatie over dit onderwerp of ons advies welke notaris wij in jouw situatie kunnen aanbevelen laat ons dat dan weten. Wij helpen je dan graag verder.

Meer nieuws

Hypotheken

Besparen op kosten energie

26 mei 2020

Hypotheken

Testament, volmacht en levenstestament: wat is het verschil?

19 mei 2020

Hypotheken

Boete omdat je jouw hypotheekschuld eerder wilt aflossen?

13 mei 2020

Hypotheken

Ook tijdens corona “zien” wij je graag

21 april 2020