Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt funtionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord
Niet akkoord

Opdrachtbevestiging financieringsbelofte

Opdracht
U heeft aangegeven een financieringsBelofte te wensen van LIV Hypotheken, om een (nieuwbouw)woning aan te kopen.

Om deze voorgenomen financieringsBelofte te kunnen realiseren, heeft u aangegeven een hypothecaire financiering nodig te hebben. Wij vragen om uw commitment als voorwaarde dat LIV Hypotheken zal adviseren en bemiddelen voor uw benodigde hypothecaire financiering.  

Informatie en wijzigingen
Om de werkzaamheden voor de FinancieringsBelofte uit te kunnen voeren, zal LIV hypotheken de noodzakelijke informatie over uw persoonlijke situatie verzamelen en documentatie opvragen. Het is daarbij van groot belang, dat u ons gevraagd en ongevraagd goed, volledig en juist informeert. Tussentijdse wijzigingen die zich mogelijk voordoen in uw persoonlijke situatie moeten zo snel mogelijk aan ons worden gemeld. Alleen dan kunnen wij de FinancieringsBelofte op een zorgvuldige wijze opstellen. Tegelijkertijd vragen wij u ook alle informatie die u van ons ontvangt nauwgezet op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden of lacunes direct aan ons te melden. 

Onze honorering
De financieringsbelofte verstrekken wij u geheel kosteloos. Echter, wenst u na de inloting de hypotheek bij een andere partij af te sluiten dan rekenen wij hiervoor €125,- excl. BTW. Mocht u het advies- en bemiddelingstraject volledig doorlopen hebben bij LIV Hypotheken, dan zullen wij de totale kosten als vanzelfsprekend verrekenen met bovengenoemd bedrag.

Algemene voorwaarden
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing die u op onze website kunt vinden. In onze algemene voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen. 

Ook ons dienstverleningsdocument kunt u via onze website raadplegen. Hierin presenteren wij onze dienstverlening, werkwijze en tarieven. 

De opdracht komt tot stand, nadat wij de bevestiging van u via het formulier hebben ontvangen. Vervolgens zullen wij contact met u opnemen en starten met het traject om de financieringsbelofte op te stellen. 

Wij danken u voor uw opdracht en het in ons gestelde vertrouwen.